Home » Finansleksikon » I » Interbank rente

Interbank rente

Den rente som betales ved lånetransaksjoner i Interbank-markedet. I Norge vil denne renten dels avhenge av renten for lån i Norges Bank, dels av markedsforhold og rentenivå innenlands og i utlandet.