Home » Finansleksikon » I » Interbank markedet

Interbank markedet

Et pengemarked for låneopptak mellom banker, enten for å dekke kortvarige likviditetsbehov eller for videre utlån til andre.