Intellectual property rights (IPR)

(Intellectual property rights). Immaterielle rettigheter er juridiske rettigheter for design, patenter, varemerker og spesifikke ideer. Klikk her for å lese mer om immaterielle rettigheter på WTOs nettsted.

Referanse: Regjeringen