Home » Finansleksikon » I » Insurance Europe

Insurance Europe

Insurance Europe er det nye navnet på CEA, den europeiske (re)forsikringsfederasjon.

Medlemmene i Insurance Europe består av nasjonale forsikringsorganisasjoner (i Norge under paraplyen FNO) i 34 land, som representerer nær 95 % av innbetalt forsikringspremie i Europa.

Les mer på Insurance Europe