Home » Finansleksikon » I » Inntektsmultiplikatoren

Inntektsmultiplikatoren

Forandring av nasjonalinntekten ved en gitt forandring i investeringer, ekport eller offentlge utgifter. Kan også være forandring av nasjonalinntekten ved en gitt forandring i det private konsum når denne ikke er en følge av forandring av nasjonalinntekten.