Home » Finansleksikon » I » Inntektsfordeling

Inntektsfordeling

Kan deles i to typer;

Den funksjonelle Den individuelle Førstnevnte angir hvordan faktorinntekten fordeles på de enkelte produksjonsfaktorene (arbeid og realkapital) for deres innsats i produksjonen. Sistnevnte angir hvordan den personlige inntekten fordeles på de enkelte individene, husholdningene og de sosiale gruppene. For begge legges et samfunn til grunn.