Home » Finansleksikon » I » Inntektetterspørselskurve

Inntektetterspørselskurve

Har tradisjonelt fallende tendens i likhet med prisetterspørselskurven. Dette har sammenheng med fallende (avtagende) grensenytte.