Home » Finansleksikon » I » Innskuddspensjon

Innskuddspensjon

En pensjonsordning gjennom arbeidsgiver hvor pensjonsutbetalingen er basert på innskutt beløp, samt avkastning i avtaleperioden.