Home » Finansleksikon » I » Innskudd på oppsigelse

Innskudd på oppsigelse

Bankinnskudd som ikke kan disponeres fritt, men som krever en bestemt oppsigelsestid. Dersom man tar ut pengene før oppsigelsestiden er omme, blir rentegodtgjørelsen sterkt redusert. Se rentedekort.