Home » Finansleksikon » I » Innskudd

Innskudd

Penger som er satt inn for sparing eller forvaltning i en bank (bankinnskudd) eller annen kredittinstitusjon.