Home » Finansleksikon » I » Innsideinformasjon

Innsideinformasjon

Kortversjon:

Presise opplysninger som er egnet til å påvirke kursen på finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Se fullstendig definisjon i verdipapirhandelloven.