Home » Finansleksikon » I » Innsidehandel

Innsidehandel

Kjøp eller salg av et verdipapir på grunnlag av informasjon som en vet ikke er offentlig tilgjengelig, og som en forstår vil påvirke kursen vesentlig dersom informasjonen ble kjent. Et grovt lovbrudd.