Home » Finansleksikon » I » Innløsningskurs

Innløsningskurs

Den pris en andelseier i et aksjefond oppnår ved å innløse en andel.