Home » Finansleksikon » I » Innløsning

Innløsning

Utnyttelse av retten til å kjøpe eller selge de underliggende aksjene.