Home » Finansleksikon » I » Innløselige pengesedler

Innløselige pengesedler

Pengesedler som kan innløses i landets seddelbank mot utbetaling av tilsvarende verdi i edelt metall.