Home » Finansleksikon » I » Innlånsrente

Innlånsrente

Rentesats som en kredittinstitusjon betaler på innlånte midler.