Home » Finansleksikon » I » Innlån

Innlån

Innskudd, obligasjonslån eller andre midler som en bank eller annen kredittinstitusjon mottar og som danner grunnlaget for institusjonens utlån.