Home » Finansleksikon » I » Innenrikshandel

Innenrikshandel

Handel innenfor et lands grenser. Det motsatte av utenrikshandel som er handel utenfor et lands grenser.