Home » Finansleksikon » I » Inndiskontert

Inndiskontert

Uttrykk for at forventede, fremtidige hendelser/ forhold allerede er tatt høyde for i dagens kurser.