Home » Finansleksikon » I » Information Ratio

Information Ratio

Mål på verdiutvikling for et fond målt mot referanseindeksen. IR beregnes ved å trekke referanseindeksens årlige avkastning fra fondets avkastning og dele på relativ volatilitet. Et positivt og høyt tall indikerer dermed en positiv forvaltning uten for stor risiko relativt til markedet.

Information Ratio