Home » Finansleksikon » I » Inflasjonsrisiko

Inflasjonsrisiko

Inflasjonsrisiko er risiko for tap av kjøpekraft som følge av uventet høy inflasjon.