Home » Finansleksikon » I » Inflasjonsmål

Inflasjonsmål

Et politisk satt mål for hvor høy prisøkning (inflasjon) en nasjon ønsker årlig. Styringsrenten settes gjerne basert sentralbankens pålagte inflasjonsmål.