Home » Finansleksikon » I » Inflasjonskostnad

Inflasjonskostnad

Tap i kjøpekraft på grunn av prisstigning.