Home » Finansleksikon » I » Inflasjonsgap

Inflasjonsgap

Differansen mellom faktisk inflasjon og inflasjonsmålet.