Home » Finansleksikon » I » Inflasjon

Inflasjon

Vedvarende prisstigning eller vedvarende fall i pengenes kjøpekraft.