Industrivare

Hvordan en vare skal defineres bestemmes i Tolltariffen. Tolltariffens kapitler 25 til 97 refereres vanligvis som industrikapitlene. Det er dog enkelte varer, som ligger under kapitel 1-24 som regnes som industrivarer (kapittel 3 som omhandler fisk og enkelte posisjoner i kapittel 5, 15, 16 og 23). I EFTA og WTO er fisk regnet som industrivare. Under Doha-runden i WTO drøftes definisjonene på både landbruksvarer og industrivarer uten at det har blitt nådd en enighet per januar 2007. Se også definisjonen for landbruksvare.

Referanse: Regjeringen