Home » Finansleksikon » I » Industrisektor

Industrisektor

Man deler gjerne verdipapirer inn i ulike sektorer ut fra hvilken bransje utstederen tilhører. Eksempler her er: Stat, kommune, finans, industri, shipping etc.