Home » Finansleksikon » I » Indeks Nordland

Indeks Nordland

Indeks Nordland følger utviklingen i landsdelen og landets øvrige nærings- og samfunnsliv.

Du kan bruke Indeks Nordland til å:

Vise frem Nordland og mulighetene som ligger i fylket. Inspirere til debatt om hvordan Nordland skal se ut i fremtiden. Gi kunnskap om fylket til beslutningstakere, både i næringsliv og politikk. Tilføre fakta til debatter og beslutninger der Nordlands interesser berøres. Måle fremdrift og resultater i Nordland. Gjøre det mulig for enkeltbedrifter å vurdere egen utvikling. Indikatorene presenteres på tre måter. Som nominelle verdier målt i kroner, som prosentverdier, og som indekser. En indeks viser utviklingen fra et referansetidspunkt frem til i dag. Målingene presenteres på fire nivåer. Summen av Nordland, direkte sammenlignbar med tallene for summen av Norge. Summen av hovednæringer (fem definerte hovednæringer) og summen av enkeltregioner (fem regioner). Alle tall i indeksen kan direkte sammenlignes mellom region, sektor, fylke og Norge. I indikatorene sees Helgelands tre regioner under ett, og benevnes Helgeland.

Les mer på Indeks Nordland