Home » Finansleksikon » I » Indeks

Indeks

Mål for kursutviklingen i et verdipapirmarked, representert ved enten hele markedet eller en utvalgt gruppe papirer. Kan være vektet på ulike måter. Noen indekser tar hensyn til verdiskapningen som tas ut som utbytte, andre ikke.

Kan også defineres som en veiet sum av en rekke økonomiske størrelser.