Home » Finansleksikon » I » In the money

In the money

Når du har en kjøpsopsjon som er lavere enn markedsprisen på den underliggende aksjeposten eller salgsopsjon som er høyere enn markedsprisen, da brukes det engelske begrepet "In the money".

Forklart på en annen måte, når opsjonen din på en bestemt post er verd penger og du har mulighet til å selge den videre med profitt.