Home » Finansleksikon » I » Importveid effektiv kronekurs

Importveid effektiv kronekurs

Indeks som viser verdien av norske kroner målt mot et veid gjennomsnitt av valutaer i 44 land. Stigende indeksverdi betyr svak-ere kronekurs.