Home » Finansleksikon » I » Importprisindeks

Importprisindeks

Veiet gjennomsnitt av prisene på importvarer.