Home » Finansleksikon » I » Importlekkasje

Importlekkasje

Når etterspørselsnivået i landet øker vil noe av denne etterspørselsøkningen rette seg mot importvarer og dermed dempe multiplikatoreffekten av økt etterspørsel.