Home » Finansleksikon » I » Import

Import

Et lands kjøp av varer og tjenester fra andre land.

Se også www.toll.no for mer detaljer om import. Her kan en blant annet regne på hva det vil koste å importere en bil fra utlandet.