Home » Finansleksikon » I » Implisitt volatilitet

Implisitt volatilitet

Forventet fremtidig volatilitet utledet fra opsjonspriser.