Home » Finansleksikon » I » Implisitt rente/ forward rente

Implisitt rente/ forward rente

En forwardrente er renten på et fremtidigt utlån. Hvis det fx i dag inngås en avtale om å låne ut et beløb fra tidspunkt t til T, er renten på dette utlånet således at den (T-t)-årige forwardrente i dag for utlån på tidspunkt t.

En implicit forwardrente er den rente, som kan utledes av rentestrukturen. Den implicitte forwardrente i dag for utlån mellem de fremtidige tidspunkter t og T, ft,T, er den rente, som sikrer, at et T-årlig utlån i dag skal gi samme forrentning som et t-årlig utlån etterfulgt av et (T-t)-årlig utlån. Det vil si at ft,T oppfyller:

Implisitt rente