Home » Finansleksikon » I » IMF

IMF

International Monetary Fund – Det internasjonale valutafondet – etablert i 1945 med formål å fremme valutapolitisk samarbeid og gi lån til land med betalingsbalanseproblemer. Dette inkluderer i dag også arbeid for å sikre internasjonal finansiell stabilitet. IMF har 184 medlemsland.