Home » Finansleksikon » I » Imaginære tall

Imaginære tall

Tall på Y-aksen i et koordinatsystem. Følger ikke reglene for reelle tall.