Home » Finansleksikon » I » Imaginær gevinst

Imaginær gevinst

Forvented gevinst. Brukes f.eks. ved tegning av forsikringspoliser for transport av varer. Ved havari får forsikringstakeren dekket den fortjeneste han ville hatt ved salg av varene.