Home » Finansleksikon » I » Ikke-finansiell kapital

Ikke-finansiell kapital

Består av fast realkapital, lagerkapital, verdigjenstander og naturkapital.