Home » Finansleksikon » I » Ihenderhavergjeldsbrev

Ihenderhavergjeldsbrev

Gjeldsbrev som lyder på ihenderhaveren eller ikke sier hvem gjelden skal betales til. Ved bruk av IRB-metode stilles det i direktivet krav til informasjonen som skal benyttes.