Home » Finansleksikon » I » Ideell andel

Ideell andel

En ideell andel vil si en bestemt brøkdel av hele eiendommen, ikke en fysisk avgrenset del. Det kan avtales salg og pantsettelse av ideelle andeler av fast eiendom. Det er ikke anledning til å pantsette en andel som er større enn den vedkommende har hjemmel til. Sameieloven (Lov om sameie av 18. juni 1965, nr 6) regulerer rettsforholdene.