ICSID

(International centre for settlement of investment disputes). ICSID er en internasjonal organisasjon som ble etablert under “the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States” som trådte i kraft 14.10.1966. Formålet med organisasjonen og konvensjonen er å bistå stater og aktører i investeringstvistemål. Les mer om ICSID på deres nettsted.

Referanse: Regjeringen