Home » Finansleksikon » H » Hypotekbank

Hypotekbank

Kredittforetak som utsteder obligasjoner og yter langsiktige lån mot pant i fast eiendom.