Home » Finansleksikon » H » Hyperinflasjon

Hyperinflasjon

Betegner en situasjon med svært høy generell prisstigning. Det eksisterer ingen presis definisjon av begrepet, men assosieres gjerne med en inflasjon på mer enn 50 % pr. år.