Home » Finansleksikon » H » Høykonjuktur

Høykonjuktur

En situasjon der faktisk BNP er høyere enn normalt BNP. Vi ligger altså over trendkurven.

Trendkurve