Home » Finansleksikon » H » Hovedstyret i Norge Bank

Hovedstyret i Norge Bank

Hovedstyret i Norges Bank leder bankens virksomhet og fatter pengepolitiske beslutninger. Hovedstyret består av syv medlemmer, alle oppnevnt av Kongen.Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen er henholdsvis leder og nestleder i hovedstyret. De øvrige medlemmene har ikke sitt daglige virke i Norges Bank.

Norges Bank

Utøvelsen av pengepolitikken er en viktig oppgave for hovedstyret. Vedtak om renteendringer eller andre viktige omlegginger i virkemiddelbruken vil normalt bli truffet i hovedstyrets rentemøter hver sjette uke.