Home » Finansleksikon » H » Hovedlisten

Hovedlisten

Hovedlisten på Oslo Børs ble tidligere brukt for alle selskaper som var listet på Oslo Børs, men etter 2002 ble de noterte selskapene i stedet delt inn i industribaserte sektorer, i tillegg til at aksjene også klassifiseres etter likviditet.

OBX: Aksjene som utgjør OBX-utvalget, normalt 25 aksjer. OB Match: Øvrige aksjer med minimum 10 handler pr dag i gjennomsnitt eller med mindre enn 10 handler men da med godkjent likviditetsgarantist avtale. OB Standard: Aksjer med færre enn 10 handler pr dag i gjennomsnitt og ingen likviditetsgarantist avtale. OB Nye: Nylig noterte aksjer. OB Egenkapitalbevis: Noterte egenkapitalbevis.