Home » Finansleksikon » H » Honnørkonto

Honnørkonto

En brukskonto på lik linje med lønnskonto, som vanligvis var tilegnet pensjonister og som skulle gi bedre rente på sparepengene. I dag er denne formen for konto mer eller mindre borte og har blitt erstattet med andre konti som er tilknyttet nettløsninger.