Home » Finansleksikon » H » Hønefoss sparebanks historie

Hønefoss sparebanks historie

Hønefoss sparebanks historie

Etter initiativ fra Hønefoss Arbeiderforening (som forøvrig ble stiftet av hattemaker Knutsen) ble det 30.mars i 1851 opprettet en “Laaneindretning” Denne ble den direkte forløperen til Hønefoss Sparebank, som ble opprettet 1.mai 1876. Banken besluttet i 1914 å kjøpe Søndre Torv 3, og i løpet av 1915 var gården ferdig til innflytting.

Banken hadde sitt 100 – års jubileum i 1976. I tillegg til egen feiring ønsket banken å gi en gave til Hønefoss bys 125 – års jubileum, og valgte å donere den senere omtalte skulpturale fontenen ” Oppgangssagen” som en utsmykning til plassering i byens sentrum.

I likhet med andre bransjer har også bank gjennomgått en meget omfattende teknisk utvikling. Hønefoss Sparebank har med sin gode inntjening og soliditet hele tiden vært fult på høyde med resten av bransjen med installasjon og bruk av de til enhver tid moderne og aktuelle tekniske hjelpemidler. Det har vist seg at dette har vært riktig og nødvendig for å kunne tilby kunder og ansatte de beste bank tekniske løsninger.

Kompetanseheving av de ansatte kombinert med bruk av tekniske og elektroniske løsninger har gjort at banken føler seg rustet til å delta i den stadig økende konkurransen som finner sted i bransjen og har i sine budsjetter fortsatt lagt inn en moderat og nøktern vekst i de kommende år.

Ombygging av banken ble ferdigstilt i april 2012. Vi har med dette totaltrenovert og modernisert bankens kundelokale, og med dette tilrettelagt for rådgivning av bankens kunder. I tillegg har vi økt muligheten for automatiserte tjenester ved å etablere en ny automatsone i vårt inngangsparti.

Hjemmeside – honefossbank.no